VÅR 2010
Lærere: Knut Hjeltnes, Nils Ole Bae Brandtzæg, Sieglinde Muribø

Oppgaven: Retreat er et begrep som er innarbeidet for å karakterisere et overnattingstilbud hvor gjestene i tillegg til mat og seng også får tilbud av for eksempel fysisk, åndelig, religiøs eller psykologisk karakter som et supplement til dette. Idealet for et retreat er stillhet.

Program: Spa-anlegg
Beliggenhet: Oslo
Størrelse: 3000 kvm
Overnattingsplasser: 24

URBAN RETREAT


OPPGAVEN

RETREAT er et begrep som er innarbeidet for å karakterisere et overnattingstilbud hvor gjestene i tillegg til mat og seng også får tilbud av for eksempel fysisk, åndelig, religiøs eller psykologisk karakter som et supplement til dette. Idealet for et retreat er stillhet. Stillhet som middel for å kunne finne tilbake til seg selv eller til gud. Retreater skjermer gjestene fra hverdagens kompleksitet og krav. Nettopp derfor ligger vanligvis slike steder i landlige omgivelser. I tillegg finnes det sannsynligvis en slags felles grunnleggende idé om at naturen er det ideelle sted for mennesket. Vi tror imidlertid det er både mulig og mer interessant som arkitekturoppgave å undersøke mulighetene for å etablere et slikt sted i en urban kontekst. I en kontekst der få av de elementene som forbindes med stillhet, ro og rekreasjon finnes, men hvor de derimot må skapes. Både gjennom fysisk form, men selvsagt og gjennom hva slags tilbud retreatet har.

 

TOMTEN

Tomten som er valgt ligger i sentrum, bak Arbeidersamfundets plass, i Bernt Ankers gate. En helt innestengt tomt, uten utsikt til annet enn himmelen. Tomten har diverse brakkeaktig bebyggelse som vi forutsetter revet. Tomten er omgitt av gavlvegger/baksider på 3 sider og har dermed relativt knapt med sollys. I tillegg er stedet noe støyutsatt og har særlig vinterstid relativt dårlig luftkvalitet. Romprogrammet er ikke større enn at anlegget kan utvikles med relativt stor frihet innenfor de strenge ytre begrensningene og det er plass til å utvikle gode uterom som en integrert del.

PROGRAM

Bygget er et spaanlegg med både overnatting og for gjester som bor på hotellet i lengre perioder og et offentlig spa for daggjester på nederste plan. Hotellet har plass til mellom 20 og 30 overnattingsgjester. Øverst i bygget ligger restaurant og kjøkken forbeholdt overnattingsgjester.

Gjester som kommer for dagbesøk går rett fram gjennom lobbyen og ned til garderober i et nivå under gatenivå. Fra garderobene må gjestene bevege seg ut i vannet, der oppholdsarealene ligger som øyer i det store bassenget.
Gjester som skal overnatte beveger seg til høyre for lobbyen og inn til garderober hvor de legger fra seg verdisaker og skifter til egnede klær. De beveger seg videre oppover i strukturen hvor overnattingsrommene er plassert. I overnattingsdelen ligger det også private basseng som er til deres bruk. Disse bassengen har ulike kvaliteter; utsikt ned i strukturen, utsikt oppover, noen er plassert i mellomrommet og noen inne i lukkede rom.
Soverommene ligger mot utsiden av bygget, med sikt inn i bygget. Det er ikke dusj på rommet, dusjene ligger plassert i forbindelse med de ulike bassengene. Rommene har et annet materiale og er et pusterom fra det store rommet.

KONSTRUKSJON

Bygget består av bokser der sammestillingen av boksene gir ulike romlige opplevelser. Det er de ulike elementene; trapper, bokser , broer og rekkverk som støpes sammen og blir ett objekt.
Dette objektet er pakket inn i en glass boks, for å skape denne egne verdenen. Konstruksjonen i fasade og tak blir som en nett som pakker bygget inn.
Bygger er støpt i hvit betong. Yttervegger mot eksisterende begyggelse er bærende og fører kreftene fra boksene til bakken.
Fasaden pakker bygget inn og er frittstående . Fasaden består av en stålkonstruksjon som holder glasset på plass ved å bruke vaiere, noe som gir et lett uttrykk. Glasset er isolert med nanogel og er translucent, noe som sprer lyset. Taket holdes oppe av et fagverk som spennner mellom de to bærende betongveggene. Taket heller inn mot denne bjelken. Her samles vannet og føres inn mot yttervegg og ned i bygget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIPLOM – ET NYTT TAKLANDSKAP

VÅR 2011
Veileder: Lars Haukeland

Tomt: Kvartalet vis a vis domkirken. Avgrenset av Karl Johans gate, Prinsens gate,

Les mer

URBAN RETREAT

VÅR 2010
Lærere: Knut Hjeltnes, Nils Ole Bae Brandtzæg, Sieglinde Muribø

Oppgaven: Retreat er et begrep som er innarbeidet for

Les mer

DIPLOM – MODELLBILDER

Bilder av de fysiske presentasjonsmodellene mine. Modellene er i målestokk 1:200 og 1:100

Les mer


RE_STORE

HØST 2008
Lærere: Thordis Arrhenius, Bård Helland, Kolbjørn Nesje Nybø

Oppgaven:
Transformasjon av eksisterende struktur til

Les mer

ECOCITIES

HØST 2009
Lærere: Peter Hemmersam og Halvor Ellefsen

Oppgaven: Gjennom teoretiske studier, samt designprosjekter vil kurset sette

Les mer

NASJONALMUSEET

VÅR 2009
Lærere: Lars Haukeland

Oppgaven: Studiokurset tar utgangspunkt i det aktuelle byggeprogrammet for Nasjonalmuseet og en

Les mer