HØST 2008
Lærere: Thordis Arrhenius, Bård Helland, Kolbjørn Nesje Nybø

Oppgaven:
Transformasjon av eksisterende struktur til samtidsmuseum. Kurset arbeider med å generere innovative arkitektoniske løsninger med utgangspunkt i en eksisterende bygningsstruktur. Kursets program dreier seg om et samtidsmuseum, og vi arbeider med rekonfigurering/transformasjon av en eksisterende arkitektonisk struktur.

Beliggenhet: Havnelageret, Oslo
Størrelse: 12000 kvm
Eksisterende program: Kontor
Nytt program: Kunstmuseum og kontor

RE_STORE

HAVNELAGERET

Havnelageret ble bygget mellom 1916 og 1920. Fram til 1980 fungerte det som lager. På 1980-tallet ble bygget omgjort til kontorlokaler.
Bygget er på 36 000 kvm og er bygget i betong.
Plan fra 1920 som viser 3.etasje med lasterampen og skinnesystemet.
Bildet til høyre viser hvordan lasterampen fungerte, med elektriske tog som kunne transportere varer fra lastebåtene og direkte inn i heisene og videre opp i etasjene hvor det ble lagret.

HAVNELAGERET som museum for samtidskunst

Hvordan kan Havnelageret fungere som et museum? For det første er bygget vedlig stort: 36 000 kvm. Norge har ikke store nok samlinger når det kommer til samtidskunst til å dekke et slikt areal. Dessuten egner bygget seg på mange måter dårlig for utstilling. De mange og overdimesjonert søylene lager begrensedne rom og er krevende. Dekket er derimot lett og omforme og skjære i. De mange vinduene i bygget slipper inn lys fra alle kanter.
Det jeg ville gjøre var å lage et system som kunne vokse i bygningen. Et konsept som var robust. Jeg tok utgangspinkt i det eksisterende programmet i bygningen og lagde scenariorer for hvordan museet kunne oppstå i bygget sammen med kontorere.

SCENARIO

Hvordan kan kunst infiltrere en bygning og et program, uten å ødelegge det?Hva kan de ulike institusjonene tilby hverandre?Hvordan havner museet i bygningen?Jeg laget tre ulike scenario for hvordan museet kan bli til i bygningen sammen med de eksisterende kontorene.

MUSEET

Museet består av nøytrale rom og rommet mellom og rundt disse boksene.
Boksene har forskjellig størrelse, høyde og åpenhet, alt etter hva de skal brukes til.

KONTORENE

De eksisterende kontorene rundt museet.
Større firma har idag ofte egne kunstsamlinger. Noen av utstillingsrommene er fortsatt kun til bruk for firmaets ansatte. Disse boksene er private samlinger og museumsgjester har ikke tilgang til disse, bortsett fra sikt ned i boksene når man beveger seg rundt i museet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIPLOM – ET NYTT TAKLANDSKAP

VÅR 2011
Veileder: Lars Haukeland

Tomt: Kvartalet vis a vis domkirken. Avgrenset av Karl Johans gate, Prinsens gate,

Les mer

URBAN RETREAT

VÅR 2010
Lærere: Knut Hjeltnes, Nils Ole Bae Brandtzæg, Sieglinde Muribø

Oppgaven: Retreat er et begrep som er innarbeidet for

Les mer

DIPLOM – MODELLBILDER

Bilder av de fysiske presentasjonsmodellene mine. Modellene er i målestokk 1:200 og 1:100

Les mer


RE_STORE

HØST 2008
Lærere: Thordis Arrhenius, Bård Helland, Kolbjørn Nesje Nybø

Oppgaven:
Transformasjon av eksisterende struktur til

Les mer

ECOCITIES

HØST 2009
Lærere: Peter Hemmersam og Halvor Ellefsen

Oppgaven: Gjennom teoretiske studier, samt designprosjekter vil kurset sette

Les mer

NASJONALMUSEET

VÅR 2009
Lærere: Lars Haukeland

Oppgaven: Studiokurset tar utgangspunkt i det aktuelle byggeprogrammet for Nasjonalmuseet og en

Les mer