Bilder fra planleggingen av de to husene.
Tomt, fasader i sketchup, design av peis, interiør.

FERIEHUS | prosjektering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENEBOLIG UVDAL skisseprosjekt

Les mer

FERIEHUS
ferdigstillt

Oppgaven: Å tegne to hus som skal brukes til utleie for turister, men også kunne fungere som helårsboliger. Byggherre hadde krav til antall

Les mer

FERIEHUS
prosjektering

Bilder fra planleggingen av de to husene. Tomt, fasader i sketchup, design av peis, interiør.

Les mer


FERIEHUS
bygging

BILDESERIE

Bilder fra byggingen av de to hyttene. Veggene ble bygget innendørs, deretter fraktet til tomten og satt opp i løpet av en

Les mer

HJEMMESIDE TIL AMBLEGÅRD

WordPress er et publiseringssystem for web (også kalt innholdsstyringssystem (engelsk content management system)) skrevet i PHP og som benytter

Les mer

OMBYGGING
prosjektering

Oppgaven: Å tegne et nytt ingangsparti , ombygging av kjøkken , tilbygg mot vest, til et eldre hus i et gammelt gårdstun.

Les mer