VÅR 2009
Lærere: Lars Haukeland

Oppgaven: Studiokurset tar utgangspunkt i det aktuelle byggeprogrammet for Nasjonalmuseet og en aktuell og rell tomt som er bestemt etter at nybygget for Deichmannske bibliotek er flyttet til Bjørvika. Målet i semesteret er å løse akitektonisk formgivning av anlegget og presentere dette i tegninger, 3d og modeller.

Program: Museum
Beliggenhet: Vestbanen, Oslo
Størrelse: 50 000 kvm

NASJONALMUSEET

Oppgaven

Studiokurset tar utgangspunkt i det aktuelle byggeprogrammet for Nasjonalmuseet og en aktuell og rell tomt som er bestemt etter at nybygget for Deichmannske bibliotek er flyttet til Bjørvika. Målet i semesteret er å løse akitektonisk formgivning av anlegget og presentere dette i tegninger, 3d og modeller. Kurset vil bli gjennomført i fire hovedfaser: Tomt/programanalyse, konseptfase, form og konstruksjon, presentasjon.

Konsept

Program

Museet er organisert i fem volumer, med lobbyen som et sjette element. Lobbyen kobler sammen de ulike volumene.
Man beveger seg ned og inn lobbyen i første etasje. Dette er et stort åpent rom som innholder de ulike lobbyfunksjonene som informasjon, museumsbutikk og kino osv. Man beveger seg videre oppover i volumene fra dette rommet. Strukturen fra bygningene over bakken kommer ned i lobbyen.

Utstiliingsrommene er arrangert i forskjellige volum. Kunstahallen er en stor hall som fungerer som et offentlig rom og inngang, gjennomgangs rom. Rommet kan brukes til konserter , kino etc.
De temporære utstillingsrommene ligger i nærheten av kunsthallen og er lett tilgjengelige fra lobbyen.
De andre utstillingsrommene ligger i to volumene over lobbyen, fra andre til femte etasje.

Undervisningsfunksjonen har en adkomst fra torget i vest og akoms fra lobbyen, med kontakt til lobbyområdet.

Administrasjon har adkomst fra torget i vest, samt adkomst via verkstedene.
Administrasjonen ligger over kunsthallen, i konstruksjonen.

Bibliotek ligger som en øy i vestibylen.

Utendørs. Plassen foran hovesinngangen, museumsplassen, heller nedover. Skalaen på plassen er mindre enn omkringeliggende offfenlige plassene. Høydene på byggene er trappet ned for å gi lys til plassen, men også for å forholde seg til den eksisterende bebyggelsen.

Varelevering skjer fra nord. Kunsten blir fraktet ned i magasin i underetasjen, eller til verkstedene.

Verkstedene er organsiert med rom som ikke trenger lys i midten, mens kontorer ligger rundt. Bygget er koblet til administrasjonen horisontalt og har en vertikal forbindelse til magasinene.

Utstillingsrommene

Museet som har en variasjon i type utstillingsrom. Fra kunsthallen som er mer som et offentlig rom, til de mer avskjermete rommene som huser nasjonlalgalleriets samlinger.

Kunsthallen er et fleksibelt rom, utformet som en stor hall.
I hallen kan det stilles ut store installasjoner, det kan foregå
konserter og filmvisninger.
Rommet er lett tilgjengelig, både fra kaien, fra plassen over lobbyen og fra lobbyen.

Saler for skiftende utstilling er tenkt som et stort rom, ettersom man ikke vet hva slags kunst det skal romme.
Lagt vekt på kontakt til lobbyområdet og kunsthall. Denne typen utstillng besøker man oftere og bør være lettere tilgjengelig.

NASJONALGALLERIET OG KUNSTINDUSTRIMUSEET

Kan utforme rommene mer spesifikt ettersom man vet hvilken kunst som skal henge der.
Studisamlinger på toppen.
Har lagt disse utstilllingsrommen lenger unna lobby. Disse rommene ligger fra andre etasje og oppover.
Har tegnet klassiske rom, men med større åpenhet mellom etasjene enn det er i dag. Valgmuligheter for sirkulasjon. Man beveger seg i ytterkant av volumet. Her er det også pausearealer med utsikt ut over fjorden. Sikt opp i museet fra plassen. De to museene er linket sammen oppover i etasjene.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DIPLOM – ET NYTT TAKLANDSKAP

VÅR 2011
Veileder: Lars Haukeland

Tomt: Kvartalet vis a vis domkirken. Avgrenset av Karl Johans gate, Prinsens gate,

Les mer

URBAN RETREAT

VÅR 2010
Lærere: Knut Hjeltnes, Nils Ole Bae Brandtzæg, Sieglinde Muribø

Oppgaven: Retreat er et begrep som er innarbeidet for

Les mer

DIPLOM – MODELLBILDER

Bilder av de fysiske presentasjonsmodellene mine. Modellene er i målestokk 1:200 og 1:100

Les mer


RE_STORE

HØST 2008
Lærere: Thordis Arrhenius, Bård Helland, Kolbjørn Nesje Nybø

Oppgaven:
Transformasjon av eksisterende struktur til

Les mer

ECOCITIES

HØST 2009
Lærere: Peter Hemmersam og Halvor Ellefsen

Oppgaven: Gjennom teoretiske studier, samt designprosjekter vil kurset sette

Les mer

NASJONALMUSEET

VÅR 2009
Lærere: Lars Haukeland

Oppgaven: Studiokurset tar utgangspunkt i det aktuelle byggeprogrammet for Nasjonalmuseet og en

Les mer