Oppgaven: Å tegne et nytt ingangsparti , ombygging av kjøkken , tilbygg mot vest, til et eldre hus i et gammelt gårdstun.

Program::tilbygg til bolig, nytt inngangsparti, nytt soverom og ny terrasse
Sted:: Kaupanger, Sogndal kommune
Størrelse: 60 kvm
Status:under bygging
Byggeår: 2012

OMBYGGING | prosjektering


BORGSTUEN

Huset Borgstuen ligger i et gammelt gårdstun på vestlandet. Hovedhuset i tunet er fra 1690, mens Borgstuen er fra 1920.

Den gamle borgstuen brant ned i 1910 og huset som står her idag er bygget på samme grunnmur. Det nye huset er på 120 kvm og litt mindre enn det som stod her tidligere.

Huset brukes i dag som sommerhus og leies ut til turister. Etterhvert skal de som driver gården flytte fra hovedhuset på gården og bruke Borgstuen som kårhus.

Huset har idag inngangsparti mot sør, med et lite vindfang og deretter kommer man direkte inn på kjøkkenet. Hovedinngangen til huset ligger egentlig på nordsiden, men det går en bilvei inntil huset, så denne inngangen er idag ikke i bruk. Ved å flytte inngangen(vindfanget) mot nord, vil man skjerme for trafikken og lage en skjermet uterom vendt mot sør. Da har man også muligheten til å sette inn dører på kjøkkenet og dermed få direkte kontakt med uterommet.
I dag har huset et lite funksjonelt kjøkken og en spisestue. Spisestuen ligger mot nord og har få kvaliteter. Ved å slå sammmen kjøkken og spisestue kan man lage en velfungerende kjøkken. Dermed kan spiseplassen flyttes mot sør, med utsikt mot fjord og fjell og mye bedre lysforhold. Mot øst settes det inn en stor skyvedør i glass som gir direkte kontakt ut mot tunet.
På kjøkkenet er det også et gammelt pipeløp som ikke er i bruk. Her skal det settes inn en peisovn. Dobbeldører åpner opp kjøkkenet mot stua.

I huset er det idag fire soverom. Tre av soverommene ligger i andre etasje, mens ett soverom ligger i første etasje. Soverommet i første etasje er veldig lite, men kan utvides på den gamle grunnmuren mot vest. Dermed vil man kunne lage en terasse som er vendt mot sør og skjermet fra veien gjennom utvidelsen av soverommet. Dermed kan man sette inn dører i stua og åpne opp rommet som tidligere har vært helt lukka mot vest.

Huset har idag svært småruta vinduer. Vinduene har to lag, og det er det ytterste laget av vinduene som er oppdelt.
Eierne vil fjerne dette ytterste vinduet og vil dermed få et litt mer moderne utseende samt mye bedre utsikt.

Det nye vindfanget blir litt lengre enn det opprinnelige. Det bygges et lite overbygg over inngangsdøren hvor det blir mulighet for å legge opp ved.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ENEBOLIG UVDAL skisseprosjekt

Les mer

FERIEHUS
ferdigstillt

Oppgaven: Å tegne to hus som skal brukes til utleie for turister, men også kunne fungere som helårsboliger. Byggherre hadde krav til antall

Les mer

FERIEHUS
prosjektering

Bilder fra planleggingen av de to husene. Tomt, fasader i sketchup, design av peis, interiør.

Les mer


FERIEHUS
bygging

BILDESERIE

Bilder fra byggingen av de to hyttene. Veggene ble bygget innendørs, deretter fraktet til tomten og satt opp i løpet av en

Les mer

HJEMMESIDE TIL AMBLEGÅRD

WordPress er et publiseringssystem for web (også kalt innholdsstyringssystem (engelsk content management system)) skrevet i PHP og som benytter

Les mer

OMBYGGING
prosjektering

Oppgaven: Å tegne et nytt ingangsparti , ombygging av kjøkken , tilbygg mot vest, til et eldre hus i et gammelt gårdstun.

Les mer